Επόμενη συνέλευση

Επόμενη συνέλευση:

28 Ιαν 2009

Επισφαλής μισθωτή εργασία και συνδικαλιστική οργάνωση

του παλιού συναδέλφου Νίκου Νικήσιανη


Η επισφάλεια ως συσχετισμός

Η «επισφάλεια» περιγράφει την κατάσταση σε ένα μέρος της μισθωτής εργασίας όπου παρέχονται «ελάχιστες διασφαλίσεις για τον εργαζόμενο, ως προς το να υπάρξει ή να διατηρηθεί σε ένα κοντινό μέλλον ένα «αποδεκτό» επίπεδο διαβίωσης, πράγμα που οδηγεί σε ένα βαθύ αίσθημα αβεβαιότητας για το μέλλον» (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ). Από την πλευρά της εργοδοσίας, μεταφράζεται σε μερική ή ολική αποδέσμευση του κεφαλαίου από τις υποχρεώσεις που έχει ιστορικά αναλάβει απέναντι στη μισθωτή εργασία, ώστε να εξασφαλίζει στο παρόν και το μέλλον τις συνθήκες μιας ομαλής αναπαραγωγής της: ένα μισθό πάνω από το όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης, μη εξαντλητική κατάχρησή της εργασιακής δύναμης εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου, εγγύηση σταθερής εργασίας, εξασφάλιση αναγκαίων κοινωνικών υπηρεσιών και παροχών (υγεία, εκπαίδευση).

Οι δεσμεύσεις αυτές του κεφαλαίου αποτέλεσαν συγκεκριμένα ιστορικά αποτελέσματα της ταξικής πάλης, το επίπεδο των οποίων επαναπροσδιοριζόταν συνεχώς από το συσχετισμό δυνάμεων, από εποχή σε εποχή, ή από τη μια σφαίρα παραγωγής στην άλλη. Αυτό που σήμερα ονομάσαμε «επισφάλεια» κυριαρχούσε ανέκαθεν στον ιματισμό, στους εργάτες γης, στις γυναίκες που δουλεύουν στα σπίτια.

Η τελευταία φάση σε αυτό το διαρκές παιχνίδι ισορροπιών και ανατροπών ήταν η πολύπλευρη ήττα της δεκαετίας του ’80: η διάλυση συλλογικών χώρων και κινημάτων και η ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού. Κάτω από αυτές ακριβώς τις συνθήκες κοινωνικής κρίσης έγινε εφικτή η εξάπλωση και εμβάθυνση της επισφάλειας. Το κομβικό σημείο σε αυτή τη διαδικασία υπήρξε η αποδιοργάνωση της εργατικής τάξης, η αποδυνάμωση, αλλοτρίωση ή και διάλυση των οργανώσεών της. Από αυτή τη σκοπιά τουλάχιστον, δεν είναι οι νέες (;) μορφές οργάνωσης της εργασιακής διαδικασίας και τα νέα (;) εργασιακά αντικείμενα που οδηγούν αναπόφευκτα στην επισφάλεια, αλλά οι νέοι αρνητικοί συσχετισμοί δύναμης στην ταξική πάλη, ο νεοφιλελευθερισμός.

Αν ισχύουν τα παραπάνω, ο βαθμός «πρεκαριοποιήσης» μιας σφαίρας παραγωγής είναι αντιστρόφως ανάλογος με το βαθμό συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η κατάσταση θα είναι προφανώς χειρότερη στους νέους εργασιακούς χώρους, όπου δεν αναπτύχθηκαν συνδικαλιστικές δομές, παρά στους παλιότερους, που συνήθως διατηρούν ένα υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης. Δημιουργούνται έτσι νέες ζώνες επισφάλειας στις τηλεπικοινωνίες, τη διαφήμιση, το χρηματοπιστωτικό τομέα, τα υπερκαταστήματα, τον τουρισμό, την ιδιωτική εκπαίδευση και υγεία. Ακόμα, σε ιδιωτικούς χώρους όπου η εργοδοτική τρομοκρατία, ανεξέλεγκτη από την απουσία ισχυρού κοινωνικού αντιπάλου, κατάφερε να διαλύσει τις οργανώσεις των αντιπάλων της (μεσαία βιομηχανία) ή σε σφαίρες που στηρίχτηκαν στην εργασία των μεταναστών/τριών, ομήρων της «παρανομίας» και του αποκλεισμού (γεωργία, καθαριότητα). Είναι χαρακτηριστικό ότι για να διεισδύσει η επισφάλεια και εντός «παραδοσιακών» χώρων εργασίας (ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Δημόσιο, εκπαίδευση, υγεία), πολλοί νέοι εργαζόμενοι δεν έρχονται σε άμεση σύμβαση με την εργοδοσία και, κατά συνέπεια, δεν καλύπτονται από τα υπάρχοντα συνδικάτα.

Η επισφάλεια αναπαράγει τον εαυτό της

Αν λοιπόν η επισφάλεια συνδέεται αιτιακά με τη συνδικαλιστική αποδιοργάνωση, τότε η οργάνωση των εργαζομένων εμφανίζεται ως μόνη διέξοδο από αυτή. Η συζήτηση όμως αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη.

Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου δεν χωρά ούτε καν μια επισκόπηση της συζήτησης για το αν επιδιώκουν οι ίδιοι οι επισφαλείς εργαζόμενοι την ένταξη της στην «κανονικότητα» μιας συμβατικής σχέσης με το κεφάλαιο, και, κατ’ επέκταση στην εργατική τάξη και τις οργανώσεις της. Να περιοριστούμε στην επισήμανση ότι η ίδια η επισφάλεια ανταγωνίζεται την αυτοργάνωση των εργαζομένων και αναπαράγει έτσι τον εαυτό της. Οι απεχθείς συνθήκες εργασίας που επιβάλλει δημιουργούν αυτόματα μια «τάση φυγής» που αποτρέπει την ταύτιση του/ης εργαζόμενου/ης με την ιδιότητά του/ης, την δημόσια υπεράσπιση αυτής της ιδιότητας, την οργάνωση γύρω από αυτή. Σε συνδυασμό με την ασφυκτική αίσθηση προσωρινότητας, η επισφάλεια καθίσταται αποτρεπτικός όρος για κάθε μορφή συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο από την πολυδιάσπαση του «συλλογικού εργάτη». Και δεν αναφερόμαστε τόσο στην πολυσυζητημένη διασπορά των εργασιακών χώρων και διαδικασιών, η οποία άλλωστε δεν είναι και τόσο καινούργια, αλλά στην, ας πούμε, εσωτερική διάσπαση του/ης εργαζόμενου/ης, που καλείται να εργάζεται ταυτόχρονα σε διαφορετικές εργασίες. Και αυτό ισχύει τόσο για την καθαρίστρια, όσο για την εκπαιδευτικό, που εργάζεται ωρομίσθια σε δυο σχολεία, ένα φροντιστήριο, ένα πρόγραμμα του Δήμου, ένα ΙΕΚ και μια καφετέρια.

Και ακόμα περισσότερο, αναφερόμαστε στις συνέπειες του μεγάλου χάσματος που έχει εγκαθιδρυθεί ανάμεσα στους «μόνιμους» και τους προσωρινούς. Μια εσωτερική διάσπαση της εργατικής τάξης σε δύο τμήματα με αποκλίνουσες επιθυμίες, αιτήματα, στρατηγικές που έχει οδηγήσει μέχρι τώρα στον αποκλεισμό των δεύτερων από τις οργανώσεις των πρώτων.

Η επισφάλεια ως αποκλεισμός

Ο διαλυτικός αυτός διαχωρισμός αναπαράγεται και με μέτρα άμεσου αποκλεισμού. Τα καταστατικά των περισσοτέρων σωματείων επιτρέπουν την εγγραφή μόνο των εργαζόμενων της εκάστοτε επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, γεγονός που αποκλείει τους εργολαβικούς και τους ενοικιαζόμενους. Στις χειρότερες περιπτώσεις, αποκλείονται από τα καταστατικά και οι συμβασιούχοι, ενώ σχεδόν πουθενά δεν προβλέπεται η συμμετοχή των αυτασφαλιζόμενων εργαζομένων με σύμβαση έργου («μπλοκάκι»). Τους ίδιους περιορισμούς επιβάλλει και ο 1264/82, ο οποίος ουδόλως προβλέπει το χάος που επικρατεί στην πραγματική αγορά εργασίας.

Όμως, το μεγάλο εμπόδιο είναι πολιτικό και όχι νομικό: η πλειοψηφία των κυβερνητικών παρατάξεων αντιστέκεται συνειδητά στην «εισβολή» του κόσμου της επισφάλειας στα συνδικάτα που ελέγχει, προκειμένου να μην διαταραχθούν οι συμβάσεις που έχουν κατοχυρωθεί μεταξύ ενός κομματιού των μόνιμων εργαζομένων, της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας και της εργοδοσίας.

Επισφαλείς απόπειρες

Μέσα, έξω ή δίπλα στο συνδικαλιστικό κίνημα ο κόσμος της επισφάλειας αναζητά τους δρόμους του. Σε αυτή την κινητικότητα, δεν έχει αποκλειστεί καμία μορφή και κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει ποιο εργαλείο θα αποδειχθεί καλύτερο για κάθε χώρο. Φαίνεται όμως πως τα περισσότερα εγχειρήματα σε αυτό το χώρο αφορούν τη συγκρότηση σωματείων ή την παρέμβαση σε αυτά. Μερικά παραδείγματα:

Στο χαοτικό χώρο των τηλεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών, αναπτύσσονται –αργά- νέες μορφές οργάνωσης και αντιστάσεις. Στις εταιρίες κινητής (WIND, VODAFONE) στήθηκαν νέα σωματεία. Το πανελλαδικό σωματείο της WIND έδωσε πρόσφατα την πρώτη του μάχη για Συλλογική Σύμβαση, αντιμετώπισε δικαστικές διώξεις και προσπαθεί τώρα να αντισταθεί στο επερχόμενο, λόγω κρίσης, κύμα απολύσεων. Οι φοιτητές/τριες που δουλεύουν στα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ, στήνουν σωματεία παράλληλα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, χωρίς να έχουν μάλιστα και τη στήριξη της ηγεσίας της ΟΜΕ-ΟΤΕ.

Στους εμποροϋπαλλήλους ξεχωρίζει για τη δυναμική του το σωματείο στο χώρο του Βιβλίου – Χάρτου, ενώ αναπτύσσονται και άλλες παρεμβάσεις (πχ. το «Ρεπό», οι πρόσφατες κινητοποιήσεις γύρω από την αργία της Κυριακής κα). Στον επισιτισμό υπάρχουν νέα σωματεία (Μαγείρων Σερβιτόρων), κινήσεις και σχήματα. Η μεγαλύτερη κινητικότητα εκφράστηκε από τους «πακετάδες» (δικυκλιστές), οι οποίοι διαχωρίστηκαν πάνω στο ζήτημα της συνδικαλιστικής οργάνωσης και συγκροτήθηκε σωματείο δικυκλιστών, κυρίως στην Αθήνα.

Οι μισθωτοί εργαζόμενοι σε χώρους όπου κυριαρχεί η «επαγγελματική» ιδιότητα έχουν επίσης αρχίσει να οργανώνονται, με πρώτο παράδειγμα το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει στο χώρο των δικηγόρων, κυρίως μέσω δικηγορικών παρατάξεων. Πολλά νέα σωματεία δημιουργήθηκαν στο χώρο της ψυχικής υγείας και σε άλλους κοινωφελείς – μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (βλ. διπλανό άρθρο), όπως οι δομές του προγράμματος Ψυχαργώς. Στα ΜΜΕ, όλες οι πρόσφατες κινητοποιήσεις, από το Ασφαλιστικό ως την εξέγερση του Δεκέμβρη, έχουν βοηθήσει να εκφραστεί το τεράστιο κομμάτι των επισφαλών «εργατών των ΜΜΕ» ανοίγοντας πολλές προοπτικές (η κατάληψη της ΕΣΗΕΑ ήταν ενδεικτική). Αξίζουν μια ματιά τέλος και προσπάθειες οργάνωσης των ενοικιαζομένων εργαζομένων – χαρακτηριστικότερο το Φόρουμ ενοικιαζόμενων εργαζομένων στις τράπεζες.

Τα παραπάνω παραδείγματα είναι ενδεικτικά και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε τη δουλειά που κάνουν σωματεία σε χώρους όπου η επισφάλεια κυριαρχεί εδώ και χρόνια, από τους μικρότερους όπως τα Φροντιστήρια ως τους μεγαλύτερους, όπως ο Ιματισμός. Το σίγουρο είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια και ακόμα περισσότερο τους τελευταίους μήνες, φαίνεται ένα μικρό, αλλά υπαρκτό ρεύμα ανασυγκρότησης σε όλους αυτούς τους χώρους.

Απέχει πολύ από το να αφορά την πλειοψηφία των εργαζομένων, άλλα αρχίζει να δίνει μικρές μάχες, να αντιμετωπίζει διώξεις (μόνο τους τελευταίους μήνες, απολύσεις και διώξεις είχαμε στο Βιβλίο, τα Φροντιστήρια, τις τηλεπικοινωνίες), να εκφράζεται αξιοποιώντας κάθε μέσο (μια βόλτα από τα blog τους αξίζει τον κόπο), να συναντά ρεύματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Δεν ξέρουμε ποιους δρόμους θα ακολουθήσει, μέχρι που θα φτάσει, αλλά σίγουρα οι εξελίξεις σε αυτούς τους χώρους θα είναι καθοριστικές για όλη την κοινωνία.

"Εντός Εποχής" (Εποχή, 25/1/2009)

Η επισφάλεια συνδικαλίζεται

Η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση σωματείου των εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ στα μέσα του “εξεγερμένου” Δεκέμβρη βρήκε την ένθερμη αποδοχή από τους εργαζόμενους κι έτσι το σωματείο “Κωνσταντίνα Κούνεβα”, όπως το ονόμασαν, περιμένει και την τυπική έγκριση του Πρωτοδικείου.

Το περασμένο Σάββατο στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας φιλοξενήθηκε η πρώτη συνάντησή του, όπου συζητήθηκαν κάποια από τα άμεσα αιτήματα, όπως αυτά προκύπτουν από την... μεσαιωνική καθημερινότητα των νέων εργαζόμενων που στο σύνολό τους είναι φοιτητές και φοιτήτριες. Εμπειρίες καταπάτησης στοιχειωδών δικαιωμάτων είχαν όλοι να μοιραστούν, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση της εργαζόμενης που επειδή στάθηκε για λίγα λεπτά όρθια μπροστά από τον υπολογιστή της δίνοντας πληροφορίες στο τηλέφωνο, ο προϊστάμενος της τράβηξε τα μαλλιά! Όπως σημείωσαν όλοι οι εργαζόμενοι που έλαβαν μέρος, οι όροι εργασίας τους εξαρτώνται άμεσα από τη διάθεση του προϊσταμένου στο τμήμα, από το αν ξύπνησε καλά ή αν έχει τις μαύρες του, γεγονός που θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπισθεί καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε: “δεν είμαστε παιδάκια που μας κάνουν χάρη. Είμαστε εργαζόμενοι από τους οποίους εξαρτάται η εταιρεία στην οποία εκτελούμε πολύ σημαντική εργασία”. Τα καψόνια πάνε κι έρχονται λοιπόν και το αίτημα για καμία ανοχή σε κρούσματα βίας, ψυχολογικής και σωματικής, παίρνει σημαντικές διαστάσεις. Χορήγηση φοιτητικών αδειών με μόνη προϋπόθεση τη βεβαίωση σπουδών, γιατί και αυτό στην πράξη εντάσσεται στην καλή ή κακή θέληση του ανώτερου, η εκπαίδευση που λαμβάνουν κατά την πρόσληψή τους να είναι επί πληρωμή, το δικαίωμα στην ασφάλιση, διότι αναφέρθηκε και η περίπτωση εργαζόμενου που ασφαλίστηκε ένα μήνα πριν λήξει η σύμβασή του, είναι μερικά αναγκαία πρώτα αιτήματα που θέτει το σωματείο.

Παράλληλα, δεν έλειψε και η κριτική στις κυρίαρχες συνδικαλιστικές παρατάξεις, “πολλοί είναι εκείνοι που ασχολούνται με το βόλεμα των δικών τους, άμεσα όμως οφείλει η ΟΜΕ-ΟΤΕ να εντάξει το σωματείο μας και να ασχοληθεί με εκείνους που εργάζονται στις χειρότερες συνθήκες εργασίας”. Την ίδια ώρα δεν λείπουν συνολικά και μακροπρόθεσμα αιτήματα, όπως η ανάγκη ανάκτησης του ΟΤΕ υπό εργατικό και κοινωνικό έλεγχο και η κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας. Όπως δήλωσε στην “Α” εργαζόμενη που για ευνόητους λόγους θέλει να κρατήσει την ανωνυμία της, “δεν είμαι οργανωμένη σε κάποιο κόμμα και δεν είναι όνειρό μου να μείνω στον ΟΤΕ. Όμως το σωματείο είναι η μόνη δικλείδα ασφαλείας για εμάς τόσο ως αλληλεγγύη για τους επόμενους που έρχονται όσο και για μένα που δεν ξέρω πότε και εάν θα βρω full time δουλειά. Άλλωστε, πίστευα ότι ήδη θα είχα φύγει, αλλά τελικά δουλεύω πάνω από ένα χρόνο”. Στις δράσεις που ακολουθούν προέχει μια καμπάνια στα τηλεφωνικά κέντρα για να συγκεντρωθούν τα προβλήματα όλων των εργαζομένων, ενώ τέθηκε μετ' επιτάσεως η αναγκαιότητα συντονισμού με τα λοιπά σωματεία όπως, για παράδειγμα, των εργαζομένων στη wind, altec, του σωματείου βιβλιου-χάρτου κ.ο.κ.

Εξάλλου στη συνάντηση παρευρέθηκε και μοιράστηκε την εμπειρία του ο εργαζόμενος στη Wind, Σ. Μάλαμας, που είχε δεχτεί μήνυση από προϊστάμενο επειδή διαμαρτυρήθηκε όταν είχαν αφαιρέσει τις καρέκλες για την ανάπαυση των εργαζομένων.

Αυγή, 27/1/2009

Δεν μπορεί να ασκήσει βέτο το ελληνικό δημόσιο στην Deutsche Telekom

Διαψεύδεται ο ισχυρισμός της ελληνικής κυβέρνησης ότι το ελληνικό δημόσιο διαθέτει δικαιώματα βέτο στο νέο ΟΤΕ υπό την Deutsche Telekom, σύμφωνα με τον επίτροπο ΜακΚρίβι, έπειτα από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝ, Δ. Παπαδημούλη.

“Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα δικαιώματα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δημοσίου που προβλέπονται στο άρθρο 11 παρ. 3 του νόμου 3631/2008 δεν συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ε.Ε.”, υποστήριξε ο κ. ΜακΚρίβι. Επίσης στην απάντησή του αναφέρθηκε στο άρθρο 9 της εν λόγω συμφωνίας, το οποίο προβλέπει ότι “για όσο διάστημα το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το 5% των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΤΕ… το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί τα δικαιώματα αρνησικυρίας του σε σχέση με τα θέματα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 του νόμου 3631/2008, δηλαδή τη διάλυση, τη θέση σε εκκαθάριση ή τη συγχώνευση εταιρειών εθνικής στρατηγικής σημασίας, καθώς και οποιαδήποτε μεταφορά, μεταβολή ή εκχώρηση στοιχείων του ενεργητικού εταιρειών εθνικής στρατηγικής σημασίας”.

Από την πλευρά του ο Έλληνας ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στο δικαίωμα βέτο του νόμου 3676/2008 που κυρώνει την συμφωνία πώλησης μετοχών του ΟΤΕ στη γερμανική εταιρεία Deutsche Telecom και ζήτησε από την Επιτροπή να αξιολογήσει αν τα δικαιώματα αρνησικυρίας του ελληνικού δημοσίου είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
Σε δηλώσεις του ο Δ. Παπαδημούλης υπογράμμισε ότι “η απάντηση της Κομισιόν, δείχνει καθαρά ότι ήταν "στάχτη στα μάτια" οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι με το 5% θα έχει δικαιώματα βέτο στον νέο γερμανικό ΟΤΕ”.

Αυγή, 27/1/2009

25 Ιαν 2009

Απολύσεις με κλήρωση στη VODAFONE

Υπάλληλος της VODAFONE στην Πάτρα απολύθηκε ύστερα από κλήρωση που έγινε από τον υπεύθυνο του καταστήματος όπου εργαζόταν.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας "Έθνος" (23/1/09), ο υπεύθυνος του καταστήματος έπρεπε να απολύσει έναν από τους υπαλλήλους, αλλά δεν ήξερε ποιον να επιλέξει και σκέφτηκε να... βάλει μπροστά την κληρωτίδα.

Ετσι πήγε στο κατάστημα και όταν έκλεισε, παρακάλεσε τους εργαζομένους να παραμείνουν ζητώντας τους να γράψουν τα ονόματά τους σε ένα χαρτάκι. Στη συνέχεια τα δίπλωσε, τα έβαλε σε μία γυάλα και όλοι οι εργαζόμενοι θεώρησαν ότι θα γίνει κλήρωση για μπόνους από την εταιρεία.

Επεσαν, όμως, από τα σύννεφα, αφού μόλις ο υπεύθυνος τράβηξε ένα από τα χαρτάκια και σε αυτό αναγραφόταν το όνομα μίας κοπέλας ανακοίνωσε την απόλυσή της.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&tag=8334&pubid=2254978

19 Ιαν 2009

Σάββατο 24 Ιανουαρίου, 11 πμ, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας: Όλες/οι στην ιδρυτική συνάντηση!


...χωρίς εμάς πΟΤΕ!

σάββατο 24/1, στις 11 π.μ.,
στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας
(Μάρνης και Γ' Σεπτεμβρίου, στάση μετρό: Ομόνοια)

18 Ιαν 2009

Διαδήλωση για την Κωνσταντίνα Κούνεβα 22/01 6 μ.μ.

26 Πρωτοβάθμια σωματεία παίρνουν πρωτοβουλία για την αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα και για την πάλη ενάντια στο σύγχρονο δουλεμπόριο. Διαδήλωση 22/01 6 μ.μ.

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7/01 πλατιά σύσκεψη για το συντονισμό της αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα και τη δράση ενάντια στις σύγχρονες μορφές δουλεμπορίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 26 σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Κοινή θέση όσων συμμετείχαν στη σύσκεψη ήταν η ανάγκη κοινής δράσης:
Για να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της επίθεσης στην Κωνσταντίνα.
Για να φύγουν οι δουλέμποροι από τους χώρους εργασίας
Για να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της ενοικίασης εργαζομένων που όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών έχουν θεσμοθετήσει και νομιμοποιήσει

Όσες και όσοι συμμετείχαν στη σύσκεψη προτείνουν στα σωματεία τα ακόλουθα:
Συγκρότηση «Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθμιων σωματείων για την αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα Κούνεβα και για την κατάργηση του δουλεμπορίου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα».
Έκδοση κοινού κειμένου και αφίσας, πραγματοποίηση συνέντευξης τύπου, διοργάνωση εκδήλωσης.
Διοργάνωση διαδήλωσης στις 22/01 στις 6 μ.μ. από τα Προπύλαια προς το Υπουργείο Απασχόλησης.
Οικονομική στήριξη της Κωνσταντίνας Κούνεβα και της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού.
Ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων και παρεμβάσεων για την ανάδειξη του ζητήματος.
Προσπάθεια για να υπάρξει διεθνής καμπάνια αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα.
Απεύθυνση προς το σύνολο των σωματείων και ιδίως προς τα σωματεία και τις ομοσπονδίες που καλύπτουν χώρους όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός ενοικιαζόμενου προσωπικού και δρουν οι σύγχρονες δουλεμπορικές εταιρείες, καλώντας τα να αναλάβουν δράση για να μπει φραγμός στο απαράδεκτο καθεστώς της ενοικίασης εργαζομένων και της καταστρατήγησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα ακόλουθα σωματεία:
Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού
Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών
Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου Χάρτου Αττικής
Πανελλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών
Σωματείο Εργαζομένων στις εκδόσεις «Ελληνικά Γράμματα»
Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου
Σωματείο Εργαζομένων στις Ταχυμεταφορικές και Ταχυδρομικές Επιχειρήσεις Αττικής
Σύλλογος συμβασιούχων ΕΛΤΑ
Σωματείο Σερβιτόρων – Μαγείρων
Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στη WIND
Σωματείο Εργαζομένων στη Vodaphone
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Κερατσινίου- Περάματος «Ν. Πλουμπίδης»
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Νίκαιας
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Η Αθηνά»
Α΄ Σύλλογος Αθηνών Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ο Παρθενώνας»
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κ. Σωτηρίου»
ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας
Σύλλογος Έμμισθων Ιατρών Ιδιωτικών Νοσοκομείων Αθήνας – Πειραιά
Σωματείο Εργαζομένων Αττικού Νοσοκομείου
Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός»
Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»
Σωματείο Εργαζομένων στις Κοινωνικές Υπηρεσίες
Κλαδικό Σωματείο Νοσηλευτών Α΄ και Β΄ ΠΕΣΥ
Πενταμελής Επιτροπή ΕΙΝΑΠ του Νοσοκομείου Νίκαιας
Σωματείο Εργαζομένων στα Καταστήματα Τύπου του Αεροδρομίου Αθηνών
Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Βορείου Ελλάδας


Η ανακοίνωση της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού

Την Δευτέρα στις 22/12/08 στις 12:10 περίπου το βράδυ η Κωσταντίνα Κούνεβα γενική γραμματέας της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού επιστέφοντας από την δουλειά της δέχτηκε Δολοφονική Επίθεση με ΟΞΥ. Νοσηλέυεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός έχοντας υποστεί σοβαρές βλάβες στα μάτια και στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να έχει χάσει την όρασή της απο το ένα μάτι και να έχει υποστεί μόνιμες βλάβες σε άλλα ζωτικά όργανα. Kινδυνεύει η ίδια η ζωή της.
Η Κωσταντίνα ,είναι γυναίκα,μητέρα ενός ανήλικου παιδιού,εργαζόμενη,συνδικαλίστρια και μετανάστρια.Δεν τις έφτανε όμως αυτό ήθελε και επέμενε να είναι πραγματική συνδικαλίστρια και να παλεύει για εργατικά δικαιώματα. Τέτοιο θράσος δεν μπορούσε να γίνει ανεκτό. Έπρεπε να στοχοποιηθεί και να τιμωρηθεί!!

Η Κωσταντίνα και το σωματείο καθαριστριών προσπαθούν και επιμένουν τα τελευταία χρόνια να τραβάνε την κουρτίνα και να αποκαλύπτουν όλα όσα κρύβονται κάτω απο τις εργολαβίες ιδιαίτερα στις δημόσιες υπηρεσίες. Σιωπή!! το κράτος κοιμάται και δεν καταλαβαίνει! Οι διοικήσεις των οργανισμών, των επιχειρήσεων, των νοσοκομείων κοιμούνται και δεν καταλαβαίνουν! Ο επίσημος συνδικαλισμός δεν καταλαβαίνει!
Συντελούνται κάθε μέρα μικρά και μεγάλα εγκλήματα,παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα,η ανθρώπινη αξιοπρέπεια κανένας δεν καταλαβαίνει. Απαντούν με ένα στόμα ο υπουργός, ο διοικητής του νοσοκομείου, ο πρόεδρος του οργανισμού << εμένα δεν με ενδιαφέρει>>. Μα καταπατούνται όλα τα εργατικά δικαιώματα,δεν μας βάζουν ένσημα,δεν μας πληρώνουν τις ώρες που εργαζόμαστε,μας βάζουν και υπογράφουμε λευκά χαρτιά με αποδοχές που ποτέ δεν μας έδωσαν,υπογράφουμε με την πρόσληψη την οικιοθελή αποχώρηση, δηλώνουν πλασματικές ώρες, δεν μας πληρώνουν τις υπερωρίες, δεν μας κολάνε τα βαρέα και δεν θεμελιώνουμε δικαίωμα σύνταξης, μας ασκούν ψυχολογική βία εκβιάζοντάς μας με απολύσεις και μαύρες λίστες.

Στήνουν εργοδοτικά σωματεία για να μας εκπροσωπήσουν οι Προσωπάρχες και οι υποτακτικοί τον εργολάβων.Καταγγέλουμε καθημερινά στις ελεγκτικές υπηρεσίες, στο ΙΚΑ, στα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα. Κατεβαίνουμε με αγωγές,ομαδικές και ατομικές. Ζητάμε στοιχεία που αφορούν τις εργασιακές μας σχέσεις και επικαλούνται προσωπικά δεδομένα!! Οταν καταφέρνουμε,με χίλια ζόρια,να προσεγγίσουμε τα υπουργικά γραφεία για να εφαρμοστούν τα αυτονόητα και να αλλάξει το νομικό καθεστώς που επιτρέπει στις δημόσιες και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να επικρατούν απο την εργοδοσία οι πρακτικές της cosa nostra, ούτε αυτοί καταλαβαίνουν και ας καταγγέλουμε και στους υπουργούς οτι τα ίδια γίνονται με τις εργολαβίες καθαρισμού και μέσα στα υπουργεία τους!!Ίδια λίγο πολυ αντιμετώπιση,απο τα ΣΕΠΕ και τα ΚΕΠΕΚ που καταφεύγουμε για επιθεωρήσεις στους τόπους εργασίας.Υπάρχει ενας τεράστιος φάκελος απο τη δράση μας για την εγκληματική συμπεριφορά της εργοδοσίας.Τα καταγγείλαμε και στα ΜΜΕ. Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΔΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!!

Μα ειναι δυνατόν; Μέσα στο υπουργείο σας,μεσα στο νοσοκομείο σας, μέσα στους ΗΣΑΠ που δούλευε η Κωνσταντίνα...να μην ισχύουν ούτε καν αυτοι οι λειψοί νόμοι και οι κανονισμοί, να υπάρχουν μαύρες νησίδες απο τους εργολάβους; Η απάντηση τους ειναι αφοπλιστική! Εμείς αναθέτουμε και πληρώνουμε τους εργολάβους για να καθαρίζουν. Με ποιους δουλεύουν, πώς δουλεύουν, είναι δική τους δουλειά, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Με όλο αυτό το κατεστημένο τα έβαλε η Κωσταντίνα, γιαυτό της έδωσαν αυτή την τόσο αποτρόπαια απάντηση!!
Η Κωσταντίνα κινδυνεύει είναι για τέταρτη μέρα στην εντατική και ακόμα δεν έχει κινηθεί καμμία διαδικασία για να βρεθουν οι ενοχοι! Θα προσπαθήσουν για άλλη μια φορά να απαντήσουν δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς όμως θα επιμείνουμε και θα ξανατραβήξουμε την κουρτίνα όσες φορές χρειαστεί και θα αποκαλύψουμε όλα όσα κρύβονται.
Την Κωσταντίνα επιχείρησαν να την δολοφονήσουν ΚΙ ΕΜΑΣ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!!!
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους Έλληνες και Μετανάστες,την νεολαία που έχει κατέβει στους δρόμους,καθε έντιμο και αξιοπρεπή άνθρωπο σε αλληλεγγύη και συμπαράσταση. Να αποκαλύψουμε τους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς, που κρύβονται πίσω απο την απόπειρα δολοφονίας της Κωσταντίνας.

-Να αποκαλύψουμε όλους όσους μας σκοτώνουν κάθε μέρα γιατί όλους και όλες εμάς Έλληνες και Μετανάστες. ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!!
Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.
-Να βρεθούν άμεσα και να αποκαλυφθούν οι ένοχοι.
-Να εφαρμοστούν τα εργατικά δικαιώματα και να σπάσουν τα εργασιακά γκέτο των εργολαβιών καθαρισμού.
-Να πεταχτούν έξω απο τα υπουργεία και τις δημόσιες υπηρεσίες οι εργολάβοι δουλέμποροι.
-Καλούμε όλα τα συνδικάτα όλους τους φορείς και τους εργαζομένους στα ΜΜΕ σε ενεργητική συμπαράσταση.
Η αποκάλυψη του αποτρόπαιου εγκλήματος ειναι χρέος τιμής για κάθε πολιτισμένο άνθρωπο.

Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ!!

Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού

  • Σχετικά link:
http://www.youtube.com/watch?v=EodQd-bJ_y4&eurl
http://www.youtube.com/watch?v=o9GJ2MAHs8A&eurl
http://indy.gr/analysis/poreia-katoikon-sta-a-petralona-gia-tin-koyneba-stis-3-genari